Veelzijdig en vakbekwaam


websites

Maatschappij & samenleving

Een goede websitetekst is uiteraard zo geschreven dat zoekmachines die makkelijk vinden. Daarbij waak ik voor kromme zinnen die alleen maar voldoen aan dat criterium en vergeten dat ze bezoekers moeten informeren en eventueel enthousiasmeren. Deze website gaat over schoolmaatschappelijk werk.


bewonerskrant

Overheidscommunicatie

De gemeente Rotterdam maakt Stadskranten voor bewoners en (sociaal) ondernemers in alle veertien gebieden in de stad. Doel: inwoners attenderen op wat er allemaal gebeurt in hun gebied. Elke twee weken maak ik met veel liefde de Stadskranten voor de gebieden Noord en Delfshaven.


kunstkrant

Kunst & cultuur

Rotterdam Zuid moet vooruit! Dat is al jaren het motto. Kwestie van lange adem, die nu resultaten boekt. Een kunstprogramma voor bewoners begeleidde deze veranderingen. Ik schreef verschillende kranten over deze kunstmanifestaties.


reportage

Onderwijs

In de wijk Pendrecht bloeit iets moois. Alle basisschoolleerlingen kunnen dagelijks na schooltijd allerlei lessen volgen. Van muziek tot dans en van atletiek tot tuinieren. Deze Kinderfaculteit is opgezet door bewoners in samenwerking met de vier scholen en vele partners en vrijwilligers. Dit boekje beschrijft de eerste merkbare resultaten.


interviews

Innovatie gezondheidszorg

Interviews maken is absoluut mijn favoriete genre. Je mag overal binnen kijken, in hoofden en organisaties. Als mensen dan tevreden hun verhaal teruglezen is dat de kroon op het werk. In deze brochure schetsen bedrijven wat hun innovatie is in de gezondheidszorg.


conferentieverslagen

Jeugdzorg en -hulp

Hoe kunnen we de jeugdzorgketen verbeteren? Daarover volgen professionals regelmatig een kennisatelier. De onderwerpen zijn divers, leerzaam en boeiend. Ik pen makkelijk 15 A4’tjes vol en maak daar vervolgens een leesbaar en inhoudelijk naslagwerkje van.